Lọ chè gỗ trắc khảm ông singgapore

Mã hàng: LCGT Cập nhật: 15:33 Ngày 06/08/2021

 

Lọ chè gỗ trắc khảm ốc đỏ
kích thước cao 24cm rộng 12cm 
khảm ốc đỏ singgapore
được khảm rất tỉ mỉ tinh xảo tích (Trúc Lâm Thất Hiền) bảy ông tiên trong vườn trúc
sản phẩm được bịt đồng vàng rất chắc chắn sang trọng

Giá liên hệ
Giá chưa có VAT
Bạn gọi điện hoặc Email cho chúng tôi:
Email: trangoac@gmail.com

Mobile: 097.112.6568
Lọ chè gỗ trắc khảm ốc đỏ
kích thước cao 24cm rộng 12cm 
khảm ốc đỏ singgapore
được khảm rất tỉ mỉ tinh xảo tích (Trúc Lâm Thất Hiền) bảy ông tiên trong vườn trúc
sản phẩm được bịt đồng vàng rất chắc chắn sang trọng