Vận chuyển nhanh - vận chuyển chậm

Cập nhật: 15:37 Ngày 24/08/2018
Vận chuyển sẽ có 3 hình thức vận chuyển
1 nhanh - trong vòng 48h sẽ tới các vị trí thành phố lớn trực thuốc trung ương, 60h các tuyến huyện
2 vận chuyển 60h trung bình sẽ tới các vị trí thành phố lớn trực thuốc trung ương, 80h các tuyến huyện
3 vận chuyển chậm sẽ trong vòng 1 tuần sẽ tới các tình trong cả nước Việt Nam

hãy liên hệ trực tiếp với Shop sẽ tư vẫn cụ thể cách thức vận chuyển chính xác hơn